Tempereringsaggregat - Verktygsvärmare 
  Temperering av valsar - Plattor - Kärl
  Vatten max 160C Olja max 360C 


  För att uppnå ett fullgott resultat vid formsprutning eller pressgjutning måste verktyget ha rätt temperatur. Vid formtemperering används för det mesta minst 1 tempereringsaggregat för varje verktygshalva, ofta används ett antal temp.aggregat/verktygsvärmare för varje halva. Tempereringsaggregaten värmer och kyler verktyget allt efter behov. Vid uppstart så måste verktyget värmas upp till optimal temperatur exempelvis 78C eller 278C beroende på vad som tillverkas, allt eftersom produktionen fortgår så behöver verktyget kylas då den varma plasten eller metallen värmer verktyget till mer än den rekommenderade för just den materialkvaliteten. 

  Vid temperering av valsar o kärl används ofta 1 temp.aggregat av större dimension.

  Tempereringsaggregaten är uppbyggda med en pump för att pumpa vatten eller olja, och som är uppvärmt med en eller flera värmepatroner, det finns även en kylare som vid behov kyler vätskan som pumpas runt. Kylaren som är monterad i temp.aggregatet, är ansluten till en kylmaskin via slangar som ansluts till tempereringsaggregatet. 

  När tempereringsprocessen är igång så arbetar värmepatronen upp värmen till det inställda och slutar sedan värmetillförseln när den inställda temperaturen är uppnådd, om sedan temperaturen fortsätter stiga så startar kylningen via kylaren. 

  Temp.aggregatet strävar hela tiden efter att hålla temperaturen på vattnet/oljan inom 1C . 

  Våra temp.aggregat mäter även flödet av vatten/olja som pumpas runt i exempelvis verktygets kylkanaler. Detta gör att man kan se över tid om kylkanalerna blir igensatta av smuts-kalk-rost.

   Polytemps tempereringsaggregat arbetar med vattenaggregat upp till 160C(hetvatten) och med oljeaggregat upp till 360C.(hetolja) 

  Vattenaggregat för temperaturer över 90C arbetar med ett övertryck i systemet för att vattnet inte skall koka. Vid vattentemperering över 90C måste tempereringsobjektet tåla ett tryck av minst 8-10 bar.

  Oljeaggregat arbetar trycklöst med en expansionstank, då oljan utvidgar sig vi stigande temperatur  PolyTemp
  Götgatan 10
  334 23 Anderstorp

  Telefon:
  0371-575200

  Epost:
  Webdesign by kungsbackaWebDesign.se