PolyClean

  Rekonditionering av värmeväxlare och kylsystem


  Rengöring

  Descalon består huvudsakligen av organiska syror, tensider och inhibitorer

  Trots tillgång på bra matarvatten samt god skötsel bildas beläggningar i form av kalkavlagringar, korrosionsprodukter från systemet samt i många fall alger, humus och slem. Anläggningar med dålig eller varierande matarvattenkvalitet, exempelvis ånggeneratorer på byggarbetsplatser får ofta besvärande "pannstens-beläggningar".
  Dessa beläggningar sänker verkningsgraden på ett sådant sätt att funktionen äventyras. Enligt gjorda undersökningar kan en värmeväxlare som täcks av beläggningar på 1.0 mm reducera kyleffekten upp till 40%.

  Applikation av PolyClean/Descalon är enkel att genomföra. Rengöring sker med rundpumpning. Observera att man ej behöver demontera anläggningen som skall rengöras. Genom sin extremt låga ytspänning har Descalon förmåga att tränga in och lösa beläggningar även i mycket trånga kapillärer och rörsystem. Rengöringstiden varierar mellan 2 till 24 timmar.

  PolyClean/Descalon användes av värmeverk, pappersbruk, tyngre och lättare mekanisk industri, inom gruvdrift, grafisk industri, livsmedelsind. och plastindustri m.fl. för rekonditionering av kyltorn, kylkanaler i exempelvis kompressorer, pressverktyg, kyl- och värmevalsar, värmeväxlare och beredare.

  Descalon kan riskfritt hanteras med normala arbetsrutiner. Skyddsglasögon och gummihandskar är tillräckligt.De ingående komponenterna är biologiskt nedbrytbara, vilket betyder att efter avslutad behandling mäts PH-värdet och den använda vätskan kan slås ut i avloppet när PH-värdet ligger inom gränsvärdena.  PolyTemp
  Götgatan 10
  334 23 Anderstorp

  Telefon:
  0371-575200

  Epost:
  Webdesign by kungsbackaWebDesign.se