PolyFilter - Olja

  Renar hydraulolja för industri och sjöfart

  Förorenad olja - en kostnadsbov!

  Förorenad hydraulolja repar sakta men säkert ytor och tätningar i pumpar och ventiler. Partiklar av sot och från mekaniskt slitage, vatten och syror "äter" på lagerytorna och försämrar maskinens prestanda, driftsäkerhet och livslängd. Oren olja hör till industrins allra största kostnadsbovar.

  De dryga utgifterna för oljebyten och destruktion av spilloljan kan minskas effektivt med en Polyfilter-installation. Polyfilter håller oljan på topp hela tiden. Därigenom ökar maskinens driftsäkerhet och livslängd samtidigt som de miljö- och hantverksmässiga problemen kring oljebyten och destruktion minskas radikalt. Inga driftstopp, oljefiltret bytes när maskinen går.

   

  Typ PolyFilter1
  Pump (Standard) Kugghjulspump
  Liter/minut - bar Max 2-4 lit / min, max 5 bar
  Storlek H x B x L 390 x 240 x 500
  Vikt 24 kg

  Det lönar sig att rena oljan både ekonomiskt och av miljöskäl.

  Med Polyfilter kan industrin återvinna hundratals m3 olja som tidigare sänds bort från kostsam destruktion. Polyfilter filtrerar bort problem och kostnader genom sin enastående förmåga att absorbera föroreningar i olika typer av oljor och bränslen. Polyfilter klarar det näst intill omöjliga!

   
   

  Effektiv cellulosa

  Polyfilter är ett cellulosafilter, genom sin uppbyggnad har det stor smutsupptagningsförmåga. Polyfilter absorberar partiklar, vatten och i olja p.g.a. föroreningarna bildade syror. Alla oljor, som kan filtreras vid ett viskositetstal < 250 cSp kan hållas rena med Polyfilter. Polyfilter renar hydrauloljor, smörjoljor, härdoljor, motoroljor och bränslen samt transformatoroljor.

  Varför är Polyfilter bättre än maskinens ordinarie filter?

  Maskinen måste filtrera hela pumpflödet omedelbart, kanske 80 l/min. Filterpatronens filtertjocklek som oljan måste passera är ca 1 mm.

  Polyfilter pumpar 2-4 l/min 24 timmar per dygn. Filterpatronens tjocklek som oljan måste passera är 100 mm. Installera Polyfilter på maskinen och hydrauloljan kommer att bli renare och renare för att slutligen bli renare än när oljan var ny.

        PolyTemp
  Götgatan 10
  334 23 Anderstorp

  Telefon:
  0371-575200

  Epost:
  Webdesign by kungsbackaWebDesign.se